Nước mắm CẨM VÂN NHA TRANG

Đậm Đà Hương Vị

Nước mắm CẨM VÂN – Nước mắm THƯỢNG HẠNG cá cơm Nha Trang – Bình pet 1,95 lít

Nước mắm THƯỢNG HẠNG cá cơm Nha Trang 20 gN/lít (thường gọi tắt là 20 độ đạm);  Bình pet 1,95 lít; Mã sản phẩm:  8935 1466 20084